Lifestyle

Kinezyterapia – leczenie ruchem i rehabilitacja – na czym polega?

kinezyterapia

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, to jedna z najważniejszych form rehabilitacji. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym jest kinezyterapia, jakie są jej wskazania i przeciwwskazania, oraz jakie ćwiczenia są stosowane w tej terapii. Dowiesz się również, jakie cele można osiągnąć dzięki kinezyterapii oraz jak przebiega proces leczenia. To wszystko sprawia, że warto zgłębić temat, aby lepiej zrozumieć, jak ruch może wspomóc powrót do zdrowia.

Spis Treści

 1. Czym jest kinezyterapia?
 2. Wskazania do kinezyterapii
 3. Przeciwwskazania do kinezyterapii
 4. Kinezyterapia – ćwiczenia
 5. Cele kinezyterapii
 6. Rodzaje kinezyterapii
 7. Kinezyterapia miejscowa i ogólna
 8. Metody kinezyterapeutyczne
 9. Rola fizjoterapeuty w kinezyterapii
 10. Jak kinezyterapia wpływa na pacjentów?

Czym jest kinezyterapia?

Kinezyterapia co to takiego? Znana również jako leczenie ruchem, to dziedzina fizjoterapii zajmująca się leczeniem i rehabilitacją poprzez różne rodzaje ćwiczeń fizycznych. Kinezyterapia obejmuje zarówno ćwiczenia czynne, wykonywane przez pacjenta, jak i ćwiczenia bierne, które są wykonywane przez fizjoterapeutę na pacjencie.

Kinezyterapia jest skuteczna w przywracaniu sprawności i ruchomości narządu ruchu, poprawie wydolności organizmu oraz w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Warto zaznaczyć, że kinezyterapia jest częścią fizjoterapii i może być stosowana jako samodzielna terapia lub jako uzupełnienie innych zabiegów rehabilitacyjnych.

Wskazania do kinezyterapii

Kinezyterapia znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń i dolegliwości. Główne wskazania do kinezyterapii obejmują:

 • Choroby układu ruchu: kontuzje, złamania, dysfunkcje stawów i mięśni.
 • Choroby neurologiczne: udary mózgu, parkinson, stwardnienie rozsiane.
 • Choroby układu krążenia: po zawale serca, w celu poprawy ogólnej wydolności organizmu.
 • Choroby układu oddechowego: w celu usprawnienia funkcji oddechowych.
 • Zespoły bólowe: bólowe kręgosłupa, bóle stawów.

Dzięki kinezyterapii pacjenci mogą odzyskać pełną sprawność ruchową, poprawić wydolność organizmu oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe.

Przeciwwskazania do kinezyterapii

Chociaż kinezyterapia jest skuteczna w leczeniu wielu schorzeń, istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Przeciwwskazania te obejmują:

 • Ostre stany zapalne: wszelkie aktywne infekcje lub stany zapalne.
 • Zaawansowane choroby serca: niewydolność serca, ciężkie zaburzenia rytmu.
 • Choroby nowotworowe: szczególnie w zaawansowanych stadiach.
 • Ostre urazy: świeże złamania, krwawienia wewnętrzne.

Przed rozpoczęciem kinezyterapii, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby wykluczyć wszelkie przeciwwskazania.

Kinezyterapia – ćwiczenia

Ćwiczenia stosowane w kinezyterapii można podzielić na kilka głównych kategorii:

 • Ćwiczenia czynne: wykonywane przez pacjenta samodzielnie. Mogą to być ćwiczenia wolne, z oporem, izometryczne.
 • Ćwiczenia bierne: wykonywane przez fizjoterapeutę na pacjencie. Są stosowane, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać ruchu.
 • Ćwiczenia w odciążeniu: wykonywane w specjalnych warunkach, które zmniejszają obciążenie stawów i mięśni.
 • Ćwiczenia synergistyczne: polegają na angażowaniu grup mięśniowych do współpracy w celu wykonania ruchu.

Dobór ćwiczeń zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz od rodzaju schorzenia, które jest leczone.

Cele kinezyterapii

Głównym celem kinezyterapii jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności ruchowej oraz poprawa jakości życia. Inne cele kinezyterapii to:

 • Poprawa wydolności fizycznej: ćwiczenia mają na celu poprawę ogólnej wydolności organizmu oraz wydolności układu krążenia i oddechowego.
 • Zwiększenie siły mięśni: regularne ćwiczenia pomagają wzmocnić mięśnie, co jest szczególnie ważne po kontuzjach lub operacjach.
 • Poprawa ruchomości stawów: ćwiczenia pomagają zwiększyć zakres ruchów w stawach oraz poprawić ich elastyczność.
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych: kinezyterapia może pomóc w redukcji bólu, szczególnie w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa.

Rodzaje kinezyterapii

Kinezyterapia może być stosowana w różnych formach, w zależności od potrzeb pacjenta. Główne rodzaje kinezyterapii to:

 • Kinezyterapia miejscowa: skupia się na leczeniu konkretnej części ciała, np. stawu, mięśnia.
 • Kinezyterapia ogólna: obejmuje całe ciało i ma na celu poprawę ogólnej wydolności oraz sprawności fizycznej.

Każdy rodzaj kinezyterapii ma swoje specyficzne zastosowania i metody, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

kinezyterapia

Kinezyterapia miejscowa i ogólna

Kinezyterapia miejscowa i ogólna różnią się zakresem działania oraz celami, jakie mają osiągnąć.

Kinezyterapia miejscowa

Kinezyterapia miejscowa koncentruje się na konkretnych obszarach ciała, które wymagają rehabilitacji. Może to być np. staw kolanowy po kontuzji, mięśnie pleców w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa lub ręka po złamaniu. Celem kinezyterapii miejscowej jest przywrócenie pełnej ruchomości i siły w danym obszarze.

Kinezyterapia ogólna

Kinezyterapia ogólna obejmuje całe ciało i jest stosowana w celu poprawy ogólnej wydolności fizycznej oraz sprawności pacjenta. Ćwiczenia ogólnokondycyjne pomagają wzmocnić układ krążenia, układ oddechowy oraz mięśnie całego organizmu. Kinezyterapia ogólna jest szczególnie ważna dla osób starszych oraz pacjentów po długotrwałych chorobach, którzy potrzebują poprawy ogólnej wydolności.

Metody kinezyterapeutyczne

W kinezyterapii wykorzystywane są różne metody, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Do najważniejszych metod kinezyterapeutycznych należą:

 • Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation): stosowana w celu poprawy koordynacji i siły mięśni poprzez specyficzne wzorce ruchowe.
 • Metoda Bobath: stosowana w rehabilitacji neurologicznej, szczególnie u pacjentów po udarach mózgu.
 • Metoda McKenziego: stosowana w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, polegająca na wykonywaniu specyficznych ruchów i ćwiczeń.

Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i techniki, które pomagają w osiągnięciu najlepszych rezultatów rehabilitacyjnych.

Rola fizjoterapeuty w kinezyterapii

Fizjoterapeuta odgrywa kluczową rolę w procesie kinezyterapii. Jest odpowiedzialny za:

 • Diagnozowanie problemów ruchowych: fizjoterapeuta ocenia stan pacjenta i identyfikuje problemy, które wymagają leczenia.
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń: fizjoterapeuta dobiera ćwiczenia, które są najlepiej dostosowane do potrzeb pacjenta.
 • Monitorowanie postępów: fizjoterapeuta śledzi postępy pacjenta i w razie potrzeby modyfikuje program ćwiczeń.

Fizjoterapeuta współpracuje z pacjentem na każdym etapie rehabilitacji, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty leczenia.

Jak kinezyterapia wpływa na pacjentów?

Kinezyterapia ma znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie pacjentów. Regularne ćwiczenia terapeutyczne mogą:

 • Poprawić sprawność fizyczną: pacjenci odzyskują pełną sprawność i mogą powrócić do codziennych aktywności.
 • Zwiększyć wydolność organizmu: ćwiczenia poprawiają wydolność układu krążenia i oddechowego, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i pacjentów po długotrwałych chorobach.
 • Zmniejszyć ból: kinezyterapia pomaga w redukcji dolegliwości bólowych, szczególnie w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa.

Dzięki kinezyterapii pacjenci mogą poprawić jakość swojego życia oraz odzyskać pełną sprawność ruchową.

Podsumowanie

Najważniejsze rzeczy do zapamiętania:

 • Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, jest skuteczną metodą rehabilitacji.
 • Wskazania do kinezyterapii obejmują choroby układu ruchu, choroby neurologiczne, choroby układu krążenia i oddechowego oraz zespoły bólowe.
 • Przeciwwskazania obejmują ostre stany zapalne, zaawansowane choroby serca, choroby nowotworowe i ostre urazy.
 • Kinezyterapia obejmuje ćwiczenia czynne, bierne, w odciążeniu oraz synergistyczne.
 • Cele kinezyterapii to poprawa wydolności fizycznej, zwiększenie siły mięśni, poprawa ruchomości stawów oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.
 • Istnieją różne rodzaje kinezyterapii, w tym miejscowa i ogólna.
 • Metody kinezyterapeutyczne obejmują metodę PNF, metodę Bobath i metodę McKenziego.
 • Fizjoterapeuta odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu problemów ruchowych, doborze odpowiednich ćwiczeń oraz monitorowaniu postępów pacjenta.
 • Regularne ćwiczenia terapeutyczne poprawiają sprawność fizyczną, zwiększają wydolność organizmu i zmniejszają ból.

Kinezyterapia jest niezastąpioną metodą leczenia ruchem, która przynosi liczne korzyści zdrowotne i pomaga pacjentom w powrocie do pełnej sprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *